Search
  • Korana Stojcic

Ngũgĩ wa Thiong’o - NE PLAČI, DIJETE
Cover book design (Croatian version) by Korana Stojcic.

More about the book - www.lector.hr
6 views0 comments
  • Facebook

Korana ART, obrt za grafički dizajn i vizualne komunikacije
Korana ART, graphic design and visual communication sole proprietorship

© KORANA ART.  All Rights Reserved.   |  Privacy Policy